Tratarea responsabilă a informaţiei este un factor de succes esenţial pentru societatea noastră şi constituie fundamentul pentru menţinerea încrederii clienţilor, partenerilor de afaceri şi a tuturor colaboratorilor noştri. Din acest motiv, o politică complexă a securităţii informaţiei este o parte elementară şi conştientizată a Green Auto Broker.

1. Suntem în deplină concordanţă cu toate cerinţele legale în vigoare.

Încrederea clienţilor noştri este extrem de valoroasă pentru noi, toţi cei de la Green Auto Broker. De aceea ne-am asigurat că suntem în conformitate cu toate cerinţele normative în vigoare. Directivele pentru securitatea informaţiei au rolul tocmai de a asigura un control permanent al respectării măsurilor legale.

2. Am stabilit o separare clară a responsabilităţilor.

Implementarea, dezvoltarea ulterioară şi controlul unui nivel de securitate corespunzător al informaţiei, la scara întregii societăţi, necesită alocarea clară şi precisă de responsabilităţi. Acest lucru se realizează prin intermediul fişei postului, prin pregătirea temeinică a angajaţilor noştri şi prin informări derulate în mod constant în cadrul companiei noastre.

3. Suntem singurii responsabili pentru modalitatea de gestionare a colectării, prelucrării datelor şi a securităţii acestora.

Noi, cei de la Green Auto Broker, nu delegăm responsabilitatea pentru păstrarea securităţii datelor colectate.

4. Modul de păstrare a securităţii informaţiei ne asigură succesul în afaceri.

Securitatea informaţiei este un factor important de luat în considerare pentru a ne menţine lideri în domeniul în care activăm. Aplicăm metode şi tehnologii care sunt utilizate şi acceptate în acest sector de activitate pentru a asigura implementarea eficientă şi eficace a măsurilor de siguranţă. Aceste tehnologii sunt verificate în mod regulat şi sunt mereu actualizate pentru a ţine pasul cu ultimele actualizări.

5. Acordăm acces controlat la informaţie şi la resurse.

În situaţiile excepţionale în care anumite date confidenţiale ajung să fie divulgate, pentru motive temeinice, în afara societăţii noastre, acest lucru se face numai în acord cu directivele interne de securitate sau în conformitate cu acordurile încheiate cu clienţii. Permitem accesul la informaţie respectând cu stricteţe principiul necesităţii de a cunoaşte.

Sunt stabilite procese pentru acordarea drepturilor de acces şi mecanismele de control care decurg din acestea.